Prihlasovací formulár - „Hackathon Moje dáta“


Prosím, vyplň nám o sebe základné informácie, aby sme ťa lepšie spoznali. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na adrese: info@hacknime.to

Základné informácie o hackathone:

Téma:
Moje dáta: Tvorba revolučných digitálnych riešení s využitím osobných údajov z verejnej správy

Miesto:
Campus Cowork, Staromestská 3, Bratislava

Dátum:
23 - 24.6.2023

Cieľ hackathonu:
Spopularizovať pripravované API Moje dáta v odbornej komunite. Motivovať odbornú komunitu k vývoju nových digitálnych služieb, ktoré by používali platformu Manažment osobných údajov (MOU).

Výzva pre hackerov:
Vytvor prototyp pre digitálnu službu, ktorá využije osobné dáta z verejného sektora a bude nadstavbou nad API Moje dáta a vyrieši konkrétne prípady použitia.

Očakávame navrhovanie nasledujúcich typov digitálnych služieb:

- služby vo verejnom záujme,ktoré buduje občianska spoločnosť na neziskovom princípe. Najmä z oblasti transparentnosti ale aj riešenia problémov občana a podnikateľa.

- služby, ktoré riešia životné situácie. Keďže takéto služby by priamo pomohli napĺňať ciele MIRRI v oblasti digitalizácie, je možné uvažovať o nadviazaní spolupráce pri dokončovaní služby a ich nasadení v rámci programu Životné situácie.


Ako možné témy pre prípady použitia si je možné predstaviť:

- Zľavy pri cestovaní pre študentov/dôchodcov,
- Narodenie dieťaťa,
- Odchod do dôchodku,
- Presťahovanie,
- Založenie obchodnej spoločnosti (aj pre zdravotnícke zariadenia),
- a ďalšie.


Bonusová výzva:
Vytvor prototyp pre digitálnu službu, ktorá využije osobné dáta z verejného sektora a bude nadstavbou nad API Moje dáta a vyrieši konkrétne prípady použitia.

Očakávame navrhovanie nasledujúcich typov digitálnych služieb:

- komerčné služby, ktoré budú ponúkať novú pridanú hodnotu za odplatu pre občanov a podnikateľov (napríklad digitálny notár, zmluvné poistenie a podobne).

Ako možné témy pre prípady použitia si je možné predstaviť:

- Založenie bankového účtu,
- Vybavenie úveru/hypotéky pre FO a PO,
- a ďalšie.

*Bonusovú výzvu nie je možné oceniť prize money, ani implementovať s MIRRI

Prosím, bližšie popíš, či patríš medzi TECH ľudí, alebo si skôr biznis expert. Aby sme vedeli, aký tím vieš doplniť. Prípadne akého experta Ti priradiť. Máme mentorov, ktorí sú experti na 'Manažment osobných dát' po technickej stránke, ale aj koncepčnej. Potrebujeme poznať, o aký typ spojenia máš záujem.