EN

Prihlasovací formulár - Hackathon „Digitálne dvojča mesta Prešov“


Prosím, vyplň nám o sebe základné informácie, aby sme ťa lepšie spoznali. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na adrese: info@hacknime.to alebo viktor@campus-cowork.com

Základné informácie o hackathone:

Téma:
Vytvoriť inovatívny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite.
V prvotnej fáze pôjde o návrh konceptu v niektorej z oblastí, ktoré vstupujú do chodu a riadenia mesta. Mesto Prešov však v budúcnosti predpokladá existenciu komplexného riešenia - dátovej a riadiacej platformy

Miesto:
Múzeum Solivar, Prešov

Dátum:
20. - 21.Október.2023

Očakávaný koncept:
navrhnutý počas hackathonu musí:
  • Vychádzať z reálneho mestského prostredia
  • Zohľadňovať súčasný stav dostupnosti dát
  • Rátať s možným rozširovaním a byť škálovateľný
  • Obsahovať API na detekciu zmien v údajoch


Výzva pre hackerov:
Vytvor realizovateľný detailný koncept / prototyp pre digitálne dvojča pre mesto Prešov, ktorý poskytne zlepšené služby a efektívnejšie riadenie pre obyvateľov a mestskej správy v jednej zo spomenutých oblastí

Prosím, bližšie popíš, či patríš medzi TECH ľudí, alebo si skôr biznis expert. Aby sme vedeli, aký tím vieš doplniť. Prípadne akého experta Ti priradiť. Máme mentorov, ktorí sú experti na technickú, ale aj koncepčnú stránku. Potrebujeme poznať, o aký typ spojenia máš záujem.