EN

Prihlasovací formulár - Hackathon „Hackni si súťažné podklady“


Prosím, vyplň nám o sebe základné informácie, aby sme ťa lepšie spoznali. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na adrese: info@hacknime.to alebo viktor@campus-cowork.com

Základné informácie o hackathone:

Výzva pre hackerov:
Poď digitalizovať Úrad pre verejné obstarávanie a navrhni riešenie, ktoré bude automaticky vyhľadávať a generovať prispôsobené vzorové súťažné podklady a všeobecné obchodné podmienky, pričom umožní výber medzi jednoduchými a modulárnymi súťažnými podkladmi.

Miesto:
Sky Park Offices

Dátum:
21. - 22. jún 2024

Očakávané riešenie:
Navrhnuté riešenie by malo automaticky vyhľadávať a generovať vhodné podklady z definovanej existujúcej databázy na základe preddefinovaných potrieb používateľa a dynamicky prispôsobovať vybrané časti vzorových súťažných podkladov (SP) a všeobecných obchodných podmienok (VOP).

    Očakávané súčasti konceptu:
  • Definícia spôsobu prepojenia na verejný portál
  • Návrh spôsobu generovania výstupných dát zo systému
  • Registračná povinnosť užívateľov
  • Identifikácia a technické prepojenie častí vzorových SP a vzorových VOP
  • Možnosť dynamického prispôsobenia sa legislatívnym zmenám
  • Intuitívnosť a jednoduché ovládanie
  • Možnosť ďalšieho vývoja a aktualizácie


Prosím, bližšie popíš, či patríš medzi TECH ľudí, alebo si skôr biznis expert. Aby sme vedeli, aký tím vieš doplniť. Prípadne akého experta Ti priradiť. Máme mentorov, ktorí sú experti na technickú, ale aj koncepčnú stránku. Potrebujeme poznať, o aký typ spojenia máš záujem.