EN

Prihlasovací formulár - Hackathon „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícii“


Prosím, vyplň nám o sebe základné informácie, aby sme ťa lepšie spoznali. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na adrese: info@hacknime.to alebo viktor@campus-cowork.com

Základné informácie o hackathone:

Téma:
Vytvoriť digitálny systém, ktorý pokryje všetky procesy implementácie investičných akcií v meste Trenčín, prinesie zlepšenie interných procesov, definuje zodpovednosti za prebiehajúci proces a bude obsahovať nadstavbu systému pre verejnosť s detailnými dátami v reálnom čase.

Miesto:
Kultúrno-kreatívne centrum HVIEZDA, Trenčín

Dátum:
10. - 11.November.2023

Očakávané riešenie by malo zabezpečiť:
  • Zrýchlenie a sprehľadnenie implementácie investičných projektov
  • Minimalizácia možných chýb
  • Vytvorenie jednotného úložiska digitálnych podkladov
  • Zlepšenie internej komunikácie v rámci MsÚ
  • Manažérske riadenie procesov útvaru investícii a tvorba prehľadov /reportov pre vrcholový manažment
  • Sprístupnenie vybraného pohľadu na investičné akcie pre verejnosť


Výzva pre hackerov:
Zefektívni manažment mestských investícií pomocou interného systému na prehľadnú správu investičných akcií s viacerými funkčnými modulmi.

Prosím, bližšie popíš, či patríš medzi TECH ľudí, alebo si skôr biznis expert. Aby sme vedeli, aký tím vieš doplniť. Prípadne akého experta Ti priradiť. Máme mentorov, ktorí sú experti na technickú, ale aj koncepčnú stránku. Potrebujeme poznať, o aký typ spojenia máš záujem.